O akci

Závod? ZÁŽITEK!

Enduro na horských kolech. Dvoudenní akce. Na oči. Závodníci trasu předem neznají.
Pohodový víkend s přáteli v přírodě. Měřené úseky po přírodních trailech. Pro bikery všeho druhu. 
Transfery volným tempem. Účastníci v produktivním věku. Trasy navrhuje Michal Prokop.
Nezávislý sportovní projekt. Přátelé startují společně. Oceňujeme i největší vytrvalce. Enduro on mountain bikes. Two-day event. On the eyes. Bikers do not know the trails in advance.
A relaxing weekend with friends in nature. Measured sections along natural trails. For bikers of all kinds.
Transfers at an individual pace. Participants in a productive age. The trails are designed by Michal Prokop. 
Independent sports project. 
Friends start together. We honor even the biggest perseverants.

 

Blinduro_leto_sobota_vyber_D4s-320 

 MICHAL PROKOP O BLINDURU:

„Enduro je návrat ke kořenům mountainbikingu. Vyšlápneš kopec a sjedeš si ho. Na čas. Ale hlavně pro ten zážitek z neznámého trailu. Blinduro, to jsou dva dny aktivně strávené v přírodě. Na nic víc si nehrajeme. Chci, aby si naše akce užil každý. Bez tlaku na výsledek a bez obav o svou bezpečnost. Do každého dalšího závodu se přihlásí vždy asi pětina účastníků, kteří předtím žádné enduro nejeli. Nebo vůbec žádný závod. Přibývá i žen. To jsou pro nás nejlepší reference. Zájem o naše akce převyšuje jejich kapacitu.“ "Enduro is a return to the roots of mountain biking. You climb a hill and ride it down. On time. But mainly for the experience of an unknown trail. Blinduro, that's two days spent actively in nature. We don't play for anything else. I want everyone to enjoy our events. No pressure on the result and no worries about your safety. About a fifth of the participants who have never ridden an enduro before are signing up for each subsequent race. Or no race at all. There are also more women. These are the best references for us. The interest in our events exceeds their capacity."

 

Blinduro_leto_sobota_vyber_D4s-345