Reklamace a vratka

Jak mám postupovat při reklamaci zboží z eshopu?

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí produktu. Za vadu se nepovažuje změna vlastnosti produktu, která vznikla v důsledku opotřebení, nebo nesprávného používání. Veškeré informace o tom, jak postupovat při reklamaci, najdete zde:

Vyplňte tento Reklamační formulář_Blinduro a společně s kopií daňového dokladu (faktury) jej vložte do zásilky s vráceným zbožím a odešlete doporučeně na adresu Michal Prokop, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9.

Reklamované zboží pošlete řádně zabalené, aby se při dopravě nepoškodilo. Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato. Poštovné při reklamaci hradí zákazník.   

Nelze reklamovat vady zboží, které jste sami způsobili, nebo o kterých jste při koupi věděli. Stejně tak i u vad, pro které bylo dohodnuto snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když jste o tom vyrozuměni. Zákonná lhůta je 30 kalendářních dnů, ale snažíme se záležitost maximálně urychlit. 

 

Je možné zboží z eshopu vrátit zboží a odstoupit od smlouvy?

Pokud vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžete ho vrátit a jsou vám vráceny peníze. Vyplňte Formular_pro odstoupeni od smlouvy Blinduro, přiložte k němu kopii daňového dokladu (faktury) a společně se zbožím odešlete doporučeně na adresu Michal Prokop, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9. 

Zboží pošlete řádně zabalené, aby se při dopravě nepoškodilo. Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato. Poštovné při vrácení zboží hradí zákazník. Vrácené zboží musí být čisté a nejevit známky opotřebení. Zboží můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zboží od dopravce.